SÁCH MỚI

LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH MÀU, BÌA CỨNG – LÝ THÁI TÔNG XÂY ĐẮP NHÀ LÝ

 • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn; Nguyễn Huy Khôi họa sĩ, Chủ biên: Trần Bạch Đằng; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân; Tranh: Nguyễn Huy Khôi; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh
 • Khổ sách: 19x24cm
 • Số trang: 96
 • Trọng lượng: 523g
 • Giá bán: 165,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-25721-4
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Vua Lý Thái Tổ băng hà, nhà Lý gặp họa anh em tranh đoạt vương quyền, mầm mống của sự suy vong đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng vốn là người cơ trí, uy dũng, tài năng, lại có tôi hiền là tướng Lê Phụng Hiểu phù trợ, Thái tử Lý Phật Mã dẹp yên được nguy cơ đại loạn, nhanh chóng ổn định tình hình chính sự, lên ngôi vua, tức vua Lý Thái Tông.

  Trong suốt gần 30 năm trị vì, với sự cai trị sáng suốt, lại thông lục nghệ, tinh thao lược, gặp buổi giặc giã nhiễu nhương, vua Lý Thái Tông không ít lần thân chinh cầm quân đánh dẹp phản loạn, dùng đức thu phục lòng người, xóa bỏ nguy cơ chia cắt, xâm lấn, giúp cho Đại Cồ Việt trở nên hùng mạnh.