BÁN CHẠY

LỜI BÁC DẠY THANH THIẾU NHI

  • Tác giả: Trần Văn Phương tuyển chọn
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 168
  • Giá bán: 70,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-24539-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách gồm 79  lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thanh thiếu nhi.