SÁCH MỚI

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO 02 - DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 480
  • Giá bán: 370,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-25398-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm: