SÁCH MỚI

SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA TẾ BÀO 01 - CƠ SỞ HÓA HỌC VÀ PHÂN TỬ (ẤN BẢN 7)

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Khổ sách: 15,5x23cm
 • Số trang: 284
 • Giá bán: 190,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-25397-1
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Sinh Học Phân Tử của Tế Bào là một cuốn sách giáo khoa chuyên ngành dành cho sinh viên đại học và sau đại học, do GS. Harvey Lodish và các nhà khoa học hàng đầu thế giới biên soạn. Nội dung sách chứa đựng các thông tin súc tích và cập nhật về hoạt động của tế bào ở mức phân tử. Cuốn sách tổng hợp các kiến thức thiết yếu trong sinh học tế bào, di truyền học, hệ gene học, hóa sinh học và sinh học phát triển, đồng thời đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa trong y học, công nghệ sinh học và sinh học thực vật. Các tác giả còn đưa ra những giải thích chi tiết về các phương pháp và kỹ thuật mà các nhà khoa học đã dùng để khám phá ra các tri thức đó. Chính vì thế người đọc có thể nắm vững hơn các công nghệ cần thiết để đi sâu hơn vào các lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ này. Tập 1 gồm 3 chương:
  - Chương 1. Phân tử, Tế bào và Sự Tiến hoá
  - Chương 2. Cơ sở hóa học 
  - Chương 3. Cấu trúc và chức năng của protein.
  Đây là lần in tái bản của tập 1 đã ra, nhưng lại là lần in hoàn toàn mới vì đây là bản cập nhật theo ấn bản 7  của Molecular Cell Biology, ấn bản được đưa vào nội dung nhiều  tiến bộ ngoạn mục trong bốn năm vừa qua trong lĩnh vực Y Sinh học.