SÁCH MỚI

LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 18 - LÝ THƯỜNG KIỆT

 • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Lê Văn Năm biên soạn; Nguyễn Quang Cảnh họa sĩ
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 112
 • Giá bán: 35,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-20301-3
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Vào thời nhà Lý, một vị tướng kiệt xuất trong lịch sử nước ta xuất hiện, đó là Lý Thường Kiệt. Là bậc võ tướng kỳ tài, ông đã thống lĩnh quân đội, bình Chiêm, phá Tống, ghi danh muôn thuở.
  Sử cũ chép về Lý Thường Kiệt:
  “Bày trận đường đường, kéo cờ chính chính, mười vạn thẳng sâu vào đất khách, phá quân ba châu như chẻ trúc, lúc tới còn không ai dám địch, lúc rút quân còn không ai dám đuổi, dụng binh như thế, chẳng phải nước ta chưa từng có bao giờ?”

  (Theo Việt sử tiêu án, Ngô Thì Sĩ)