SÁCH MỚI

NHỮNG TRÒ CHƠI TẬP THỂ DÀNH CHO HỌC SINH

  • Tác giả: Trần Phiêu, Nguyễn Thùy Trang, Trương Thành Nam
  • Khổ sách: 13x20,5cm
  • Số trang: 120
  • Giá bán: 50,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-24476-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách được nhóm tác giả là những người có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết trong sinh hoạt tập thể thanh thiếu nhi thực hiện. Các trò chơi trong tập sách này được chia thành các phần: Trò chơi khởi động, trò chơi động, trò chơi dân gian, trò chơi vận động, trò chơi rèn kỹ năng, trò chơi phạt.  
    Sách thật sự là cẩm nang, kho tàng, ngân hàng trò chơi để bạn đọc tiện nghiên cứu vận dụng trong các dịp tổ chức theo các mục đích, nhu cầu giáo dục phong phú cho học sinh