SÁCH MỚI

TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Dịch giả: TS. Nguyễn Ngọc Lương
 • Khổ sách: 15,5x23cm
 • Số trang: 300
 • Giá bán: 165,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-24253-1
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Con người khác biệt với tất cả các loài động vật khác ở sự phức tạp trong hành vi xã hội của mình. Nghiên cứu tâm lý về sự phát triển của con người từ bào thai đến thời thơ ấu, trưởng thành, cho đến khi già lão là một lĩnh vực đang thay đổi nhanh chóng. Các thay đổi trong quá trình phát triển đó diễn ra như thế nào? Các nhà tâm lý học đã sử dụng những tiến bộ công nghệ gì để cải thiện các bệnh về tâm lý? Nội dung cuốn sách Tâm lý học phát triển này điểm qua các lý thuyết về phát triển tâm lý xã hội và phát triển trí tuệ, đặc biệt là thuyết của Jean Piaget và Lev Vygotsky. Sách cũng đề cập đến sự phát triển tâm lý xã hội và cảm xúc, cũng như cách vun bồi cho quá trình phát triển đó. Tâm lý học phát triển sẽ cung cấp cho chúng ta các kiến thức hữu ích với các chủ đề:
  Quá trình phát triển bào thai
  Nhận thức của trẻ sơ sinh
  Quá trình phát triển tri giác
  Các giai đoạn phát triển
  Quá trình phát triển trí nhớ
  Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề
  Sự phát triển cảm xúc
  Phát triển về mặt xã hội
  Ứng dụng và thách thức trong tương lai