SÁCH MỚI

GIÁ TRỊ VẠN VẬT - CÂU CHUYỆN KIẾN TẠO VÀ CHIẾM DỤNG TRONG NỀN TRONG KINH TẾ TOÀN CẦU

  • Tác giả: Mariana Mazzucato
  • Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến
  • Khổ sách: 15,5x23cm
  • Số trang: 440
  • Giá bán: 195,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-24096-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Giá trị vạn vật săm soi kỹ lưỡng cách giá trị kinh tế được nhìn nhận và tiết lộ học thuyết kinh tế đã thất bại trong việc chỉ rõ khác biệt giữa kiến tạo giá trị và bòn rút giá trị như thế nào. Mariana Mazzucato tranh luận rằng lằn ranh ngày càng mờ giữa hai phạm trù nói trên đã cho phép những nhân vật nhất định trong nền kinh tế tự nhận mình là những người tạo ra giá trị, trong khi thực tế họ chỉ tận dụng giá trị sẵn có, hoặc tệ hơn là hủy hoại nó.