SÁCH MỚI

2500 TỪ VỰNG CẦN THIẾT CHO KỲ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N2

  • Tác giả: Công ty cổ phần Arc Academy
  • Dịch giả: Duy Ngọc
  • Khổ sách: 13x19cm
  • Số trang: 306
  • Giá bán: 135,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-22592-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Bộ sách học từ vựng cấp độ N5 ~ N1 dành cho Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Bộ sách gồm 5 cuốn: N1, N2, N3, N4, N5, tập hợp các từ vựng xuất hiện thường xuyên trong các kỳ thi Năng lực Nhật ngữ. Các từ vựng này được chia theo từng chủ đề, đi kèm các câu ví dụ. Đặc biệt bộ sách có kèm theo bản dịch Anh - Trung - Việt, rất tiện cho các bạn tự học ở nhà.