SÁCH MỚI

VƯƠNG QUỐC HÀ LAN - NHỮNG TỪ KHÓA LÀM NÊN THÀNH CÔNG VÀ ĐỘC LẬP

  • Tác giả: Phạm Việt Anh
  • Khổ sách: 15,5x23cm
  • Số trang: 216
  • Giá bán: 120,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23996-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuốn sách ghi lại những cảm nhận về những điều đáng quý của người dân Hà Lan mà tác giả- nguyên Đại sứ VN tại Hà Lan trải nghiệm trong thời gian làm việc nơi này. Các vấn đề được xếp theo thứ tự ABC, mỗi mục là một vấn đề, khái niệm hay thực tế cuộc sống… để minh họa cho những nét đặc sắc của đất nước hoa tulip.