SÁCH MỚI

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - SƠ CẤP 1 - 25 BÀI LUYỆN NGHE (BẢN MỚI)

  • Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 132
  • Giá bán: 75,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-22575-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách nằm trong bộ Minna no Nihongo - Tiếng Nhật dành cho mọi người - Bản mới. Là sách bổ trợ giúp người học nâng cao kỹ năng nghe thông qua các bài tập nghe, bao gồm các đoạn hội thoại, phỏng vấn hay bản tin...