SÁCH MỚI

A HISTORY OF VIETNAM IN PICTURES - THE BEGINNING OF THE TRINH

 • Tác giả: Edited by Trần Bạch Đằng; Text by Tôn Nữ Quỳnh Trân; Pictures by Nguyễn Huy; Coloured by Nguyễn Thùy Linh; Translated by Mai Barry and Patrick Barry
 • Khổ sách: 19x24cm
 • Số trang: 80
 • Giá bán: 185,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-23604-2
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Trịnh Kiểm (1503-1570) was born to a poor farming family in the village of Sóc Sơn, Vĩnh Ninh, Thanh Hóa (nowadays Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Province). Despite not having a proper education, Trịnh Kiểm was exceptionally intelligent and brave. Soon he became a close confidant of the courtier Nguyễn Kim. 
  When Nguyễn Kim died, all his power fell into the hands of Trịnh Kiểm who then laid the foundation for the Trịnh’s rule in Đàng Ngoài. 

  (Trịnh Kiểm vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở trấn Thanh Hóa. Tuy không được học hành nhiều nhưng ông rất thông minh, can đảm, lại mưu lược hơn người nên nhanh chóng trở thành tâm phúc của Thái phó Nguyễn Kim. Nguyễn Kim mất, binh quyền về tay Trịnh Kiểm và Trịnh Kiểm trở thành người mở đầu sự nghiệp nắm quyền của họ Trịnh ở Đàng Ngoài.)