NHỮNG CON ĐƯỜNG CỦA ÁNH SÁNG 01

  • Tác giả: Trịnh Xuân Thuận
  • Khổ sách: 14,5x20,5 cm
  • Số trang: 468
  • Giá bán: 205,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23387-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong cuốn sách này, Trịnh Xuân Thuận đã thảo luận về ánh sáng, và liên quan tới nó là bóng tối, trên nhiều phương diện, bao gồm tầm quan trọng của nó đối với sự sống, đối với khoa học, sự diễn giải ánh sáng của bộ não, nghệ thuật của các hoạ sĩ thuộc trường phái ấn tượng, việc sử dụng ánh sáng trong kiến trúc và các khía cạnh tâm linh của ánh sáng,... Cuốn sách này cũng là bản sử thi về cuộc hành trình của con người đi vào vương quốc của ánh sáng và giải mã những bí mật của nó