TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - SƠ CẤP 1 - BẢN DỊCH VÀ GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP - TIẾNG VIỆT (BẢN MỚI)

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 182
  • Giá bán: 100,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-22974-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:
    Giáo trình dạy tiếng Nhật Minna no Nihongo bộ mới