SÁCH MỚI

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - SƠ CẤP 2 - 25 BÀI ĐỌC HIỂU TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (BẢN MỚI)

  • Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko
  • Khổ sách: 19x26cm
  • Số trang: 150
  • Giá bán: 85,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23328-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách nằm trong bộ Minna no Nihongo - Tiếng Nhật dành cho mọi người - Bản mới, tiếp nối cuốn "25 bài đọc hiểu trình độ Sơ cấp 1. 
    Là sách bổ trợ giúp người học nâng cao kỹ năng đọc  thông qua nhiều chủ đề khác nhau, được biên soạn bám sát giáo trình "Minna no Nihongo - Tiếng Nhật cho mọi người", dành cho đối tượng có trình độ Sơ cấp.