TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - SƠ CẤP 2 - HÁN TỰ (BẢN TIẾNG VIỆT) (BẢN MỚI)

 • Tác giả: Shinya Makiko, Koga Chiseko, Takada Toru, Mikogami Keiko
 • Khổ sách: 19x26cm
 • Số trang: 252
 • Giá bán: 140,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-22969-3
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

   

   

   

   

   

   

  Sách học Hán tự trình độ sơ cấp 2 (Phiên bản mới)