SÁCH MỚI

HỌC CÁCH HỌC

  • Tác giả: Kiều Hiếu
  • Khổ sách: 13x20,5cm
  • Số trang: 160
  • Giá bán: 80,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23336-2
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Học Cách Học sẽ đưa ra một cách nhìn, cách học và cách suy ngẫm khi tương tác với kiến thức. Mục đích này gắn với triết lý đi đường của việc học. Khi học, giống như đi trên một con đường -- mỗi trang sách, mỗi sự hiểu biết và mỗi trải nghiệm mới sẽ khiến cây cối thay đổi, nhà cửa xuất hiện, chim hót, mây bay...
    Học và khám phá -- chính là vẽ thêm miền đất mới trên bản đồ tư duy và sẵn sàng cho những bất ngờ mới mẻ ở phía trước.