LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 18 - LÝ THƯỜNG KIỆT

 • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Lê Văn Năm biên soạn; Nguyễn Quang Cảnh họa sĩ
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 112
 • Giá bán: 30,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-20301-3
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vào thời nhà Lý, một vị trương kiệt xuất trong lịch sử nước ta xuất hiện, ấy là Lý Thường Kiệt. Là hoạn quan nhưng cũng là bậc võ tướng kỳ tài, Lý Thường Kiệt lần lượt cầm quân trấn áp Chawmpa, chủ động tấn công giặc, sau đó lại phá tan âm mưu xâm lược của kẻ thù. Cả cuộc đời ông luôn dành cho dân cho nước, không ỷ quyền thế để tư lợi việc riêng, mãi là tấm gương lớn cho người đời sau học hỏi.