BÁN CHẠY

TIẾNG NHẬT CHO MỌI NGƯỜI - TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 1 - TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP CHỦ ĐIỂM (BẢN MỚI)

  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Khổ sách: 19x24cm
  • Số trang: 80
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-22972-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tiếng nhật cho mọi người – Tổng hợp các bài tập chủ điểm – trình độ sơ cấp gồm 2 tập là giáo trình với mục đích giúp người học định hình và củng cố lại những kiến thức đã học ở chương trình sơ cấp. Sách bao gồm các bài tập được sắp xếp cùng trình tự với các bài học trong sách chính Tiếng Nhật cho mọi người – Trình độ sơ cấp. Người học có thể sử dụng sách này ngay trong giờ học trên lớp hoặc tự luyện tập ở nhà. Ngoài ra, thông qua giáo trình này giáo viên có thể nắm rõ được khả năng tiếp thu của học viên, từ đó có sự quan tâm đầy đủ và hữu ích đối với hoạt động học tập của học viên.