HORRIBLE GEOGRAPHY - THỜI TIẾT MẠNH NHƯ BÃO TỐ

  • Tác giả: Anita Ganeri
  • Dịch giả: Kiều Hoa
  • Họa sĩ minh họa: Mike Phillips
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 164
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-23009-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách không chỉ nói về lịch sử các trận bão, nói về các thảm họa thiên nhiên với những kết cục thảm khốc mà còn giúp bạn học cách phát hiện lốc xoáy, hiểu được cách dự báo thời tiết của một nhà khí tượng học, biết được cảm giác của người bị sét đánh... Hơn cả thế sách còn giúp bạn phát hiện ra sức hấp dẫn mạnh mẽ của môn học địa lý nhờ những thông tin bổ ích được ghi lại qua các câu chuyện.