SÁCH MỚI

LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH MÀU, BÌA MỀM - LÊ SƠ SỤP ĐỔ

  • Tác giả: Chủ biên: Trần Bạch Đằng; Lời: Nguyễn Khắc Thuần; Tranh: Nguyễn Quang Vinh; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh
  • Khổ sách: 15,5x23cm
  • Số trang: 80
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21488-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Vua Túc Tông mệnh yểu, nối nghiệp lớn không được bao lâu thì theo các tiên vương. Nhà Lê gặp bước ngoặt lớn. Các vua sau tên thì tàn ác, kẻ thì xa hoa trụy lạc, người thiếu sáng suốt. Triều đình lại thiếu bề tôi trung, quyền thần nổi lên như ong. Các vua đều không có đủ năng lực điều hành đất nước khi biến loạn xảy ra. Đúng khi ấy, Mạc Đăng Dung xuất hiện. Dựa vào sự thông minh lẫn mưu mô của bản thân, ông đã dần thâu tóm quyền lực, vô hiệu hóa vua Lê, thưc hiện mưu đồ của bản thân. Dầu tham vọng nhưng không thể phủ nhận rằng Mạc Đăng Dung chỉ là người xô ngã cây gỗ mục chứ không phải là người đốn ngã một cây tốt tươi.