SÁCH MỚI

HỌ TRỊNH KHỞI NGHIỆP

 • Tác giả: Chủ biên: Trần Bạch Đằng; Lời: Tôn Nữ Quỳnh Trân; Tranh: Nguyễn Huy; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh
 • Khổ sách: 15,5x23cm
 • Số trang: 80
 • Giá bán: 65,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-21489-7
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

   

   

  Trịnh Kiểm vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở trấn Thanh Hóa. Tuy không được học hành nhiều nhưng ông rất thông minh, can đảm, lại mưu lược hơn người nên nhanh chóng trở thành tâm phúc của Thái phó Nguyễn Kim. Nguyễn Kim mất, binh quyền về tay Trịnh Kiểm và Trịnh Kiểm trở thành người mở đầu sự nghiệp nắm quyền của họ Trịnh ở Đàng Ngoài.