SÁCH MỚI

HAI BÀ TRƯNG

 • Tác giả: Chủ biên: Trần Bạch Đằng; Lời: Phan An; Tranh: Nguyễn Trung Tín; Tô màu: Nguyễn Thùy Linh
 • Khổ sách: 15,5x23cm
 • Số trang: 92
 • Giá bán: 70,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-21479-8
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

   

   

   

   

   

   

  Một ngày mùa xuân năm Canh Tý (tức năm 40 sau Công nguyên), trên cửa sông Hát, nghĩa quân bạt ngàn đứng kín cả các cánh bãi bồi, dưới sông neo dài những đoàn chiến thuyền với những chiến binh tay rìu tay giáo đang đứng tề chỉnh, mắt hướng về đàn tế dựng giữa trung quân. Trong tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng ngựa hí, voi rống vang động, Hai Bà Trưng làm lễ tế cáo trời đất, ra quân giết giặc cứu nước.

   

   

   

   

   

   

   

  Trước đó, có người khuyên Trưng Trắc mặc tang phục để làm lễ xuất quân, nhưng Trưng Trắc đã khảng khái trả lời: “Mặc áo tang sẽ làm mất nhuệ khí binh sĩ”. Trong bộ giáp binh sáng lấp lánh, Trưng Trắc long trọng thề:
   
  “Một xin rửa sạch nước nhà,
  Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng.
  Ba kẻo oan ức lòng chồng,
  Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”.