SÁCH MỚI

TS THU GIANG. BỘ SÁCH TỰ HỌC TỰ RÈN LUYỆN (ẤN BẢN HOÀI CỔ) - COMBO 3 CUỐN

 • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Khổ sách: 15,5x23cm
 • Số trang: N/A
 • Giá bán: 410,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Bộ sách gồm 3 cuốn: 
  TS Thu Giang - Óc sáng suốt (ấn bản hoài cổ)
  TS Thu Giang - Thuật tư tưởng (ấn bản hoài cổ)
  TS Thu Giang - Tôi tự học (ấn bản hoài cổ)