SÁCH MỚI

TS THU GIANG. BỘ SÁCH NHỮNG GIÁ TRỊ VƯỢT THỜI GIAN (ẤN BẢN HOÀI CỔ) - COMBO 3 CUỐN

 • Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần
 • Khổ sách: 15,5x23cm
 • Số trang: N/A
 • Giá bán: 290,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Bộ sách gồm 3 cuốn: 
  TS Thu Giang - Cái dũng của Thánh nhân (ấn bản hoài cổ)
  TS Thu Giang - Một nghệ thuật sống (ấn bản hoài cổ)
  TS Thu Giang - Thuật xử thế của người xưa (ấn bản hoài cổ)