SÁCH MỚI

SUỐI NGUỒN (Bìa cứng)

  • Tác giả: Ayn Rand
  • Khổ sách: 15.5x23cm
  • Số trang: 1,204
  • Giá bán: 450,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20675-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Suối nguồn (The Fountainhead) tiểu thuyết của Ayn Rand, tác giả có ảnh hưởng lớn nhất đến độc giả Mỹ trong thế kỷ 20. - Tác phẩm đã bán được 6 triệu bản trong hơn 60 năm qua kể từ khi xuất bản lần đầu (năm 1943). - Được dịch ra nhiều thứ tiếng và vẫn liên tục được tái bản hàng năm. - Một tiểu thuyết kinh điển cần đọc nay đã có mặt tại Việt Nam với bản dịch tiếng Việt. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.