SÁCH MỚI

LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH TẬP 30 - SỰ TÀN BẠO CỦA GIẶC MINH

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Nguyễn Khắc Thuần biên soạn; Nguyễn Quang Vinh họa sĩ
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 96
  • Giá bán: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20313-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    “Sự tàn bạo của giặc Minh” ghi lại tội ác và những năm tháng đau thương của cả dân tộc ta trong thời kỳ bị quân Minh đô hộ. Đó là những năm đầu của cuộc chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng của cha ông ta thuở ấy.