LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 16 – NƯỚC ĐẠI VIỆT

 • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn; Nguyễn Quang Cảnh họa sĩ
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 104
 • Giá bán: 35,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-20299-3
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Dựng nên nhà Lý là vua Lý Thái Tổ và làm rạng danh nhà Lý chính là vua Lý Thánh Tông.

  Khi vừa lên ngôi, vua Lý Thái Tông cho đổi quốc hiệu là Đại Việt. Quốc hiệu được sử dụng trong khoảng 743 năm, trải từ qua các vương triều , Trần, , MạcTây Sơn.

  Cũng như chaông, Lý Thánh Tông là người tài kiêm văn võ. Ông nổi tiếng là một minh quân có nhiều đức độ trong lịch sử Việt Nam. Người dùng đức cai trị nên được trăm họ mến phục, ít có việc giặc giã nhưng vẫn khiến cho phương bắc kiếng nể, phương nam kinh sợ.

  Ông xứng đáng là người mở đầu cho quốc hiệu Đại Việt hiển hách, xây dựng Văn Miếu, phá Tống (1060) và bình Chiêm (1069), lấy được ba châu của Chiêm Thành.

  Những nội dung trên được truyền tải trong tập 16 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh “Nước Đại Việt” phần lời do Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn, phần hình ảnh do Nguyễn Quang Cảnh thể hiện.

  Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu tập 16 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh.