LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 20 - NHÀ LÝ SUY VONG

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Lê Văn Năm biên soạn; Nguyễn Quang Vinh họa sĩ
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 112
  • Giá bán: 35,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20303-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

     

    Từ sau vua Lý Nhân Tông, các vua tiếp nhận mệnh trời khi hãy còn ấu thơ. Do nền tảng vững chắc, nhà Lý vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng không may thay, Thái hậu không ai được như Nguyên phi Ỷ Lan, phụ thần như Đỗ Anh Vũ, Đỗ Kính Tu, Đàm Dĩ Mông cũng chẳng thể nào sánh bằng Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành, Tô Hiến Thành. Sau cái chết của của Tô Hiến Thành, nhà Lý bước vào con đường suy vong.Do có công phù trợ vua đánh dẹp phản loạn, nhà Trần nắm việc phụ chính. Từ đây, quyền chính đều nằm trong tay nhà Trần. Vua Lý Huệ Tông không có con trai nối nghiệp, Chiêu Thánh công chúa lên ngôi vua. Cuối năm 1225, Trần Thủ Độ ép vua truyền ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Lý đến đây là chấm dứt.