SÁCH MỚI

NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM

  • Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
  • Khổ sách: 13x20cm
  • Số trang: 232
  • Giá bán: 110,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21566-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuộc sống tại một thị trấn nhỏ của những con người lao động bình thường đầy những bất ngờ trong yêu thương, ấm áp