SÁCH MỚI

XÂY DỰNG MỘT NHÓM KINH DOANH THÀNH CÔNG

  • Tác giả: Blair Singer
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 200
  • Giá bán: 70,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20851-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    “Kinh doanh không phải là khó, dùng người mới là khó”. Trong cuốn sách này bạn sẽ học được cách làm thế nào để xây dựng được một đội nhóm kinh doanh hoạt động với tinh thần chung sức và ngày càng mạnh mẽ hơn trước những thách thức khó khăn hơn.