SÁCH MỚI

Địa cầu không sự sống - Cuộc sống sau thời kỳ nóng lên toàn cầu

  • Tác giả: David Wallace-Wells
  • Dịch giả: Phạm Miên Vũ
  • Khổ sách: 14 x 20
  • Số trang: 432
  • Giá bán: 165,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21198-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nóng lên toàn cầu là một vấn đề đã được các nhà khoa học và các quốc gia quan tâm đến từ lâu, với rất nhiều biện pháp, rất nhiều hiệp ước được đưa ra, tuy nhiên vẫn chưa thể giải quyết được. Địa cầu không sự sống trình bày các vấn đề xảy ra xoay quanh việc trái đất nóng lên, như lũ lụt, cháy rừng, nạn đói, hạn hán, tan băng… cũng như đưa ra các số liệu dự đoán cho từng vấn nạn ở từng khu vực khi nhiệt độ tăng lên 2, 4, 6… oC. Cuốn sách là lời cảnh báo gửi đến tất cả mọi người, cũng là một thông điệp cho nhân loại, rằng nếu không ra sức thay đổi, sẽ đến lúc trái đất là nơi “không thể sống” được nữa.