ĐI TÌM BẢN SẮC TIẾNG VIỆT

  • Tác giả: Trịnh Sâm
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 278
  • Giá bán: 105,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20911-4
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Gồm các bài viết của tác giả đã đăng trên các báo. Đúng như tên gọi, nội  dung cuốn sách là những nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ báo chí và khảo sát một số bình diện thuộc phong cách ngôn ngữ cá nhân, cũng như miêu tả, giải thích một số vấn đề thực tiễn của tiếng Việt nói chung và tiếng Việt ở một số địa phương miền Nam nói riêng, nhất là ở Nam Bộ. Hi vọng bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều điều lý thú và bổ ích về  ngôn ngữ tiếng Việt qua quyển sách này.