SÁCH MỚI

HÀNH TRÌNH CỦA THANH XUÂN - TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÁT VỌNG, HÀNH ĐỘNG VÀ CỐNG HIẾN NHIỆM KỲ X(2017-2022)

  • Tác giả: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 25x23cm
  • Số trang: N/A
  • Giá bán: Liên hệ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sách tập hợp những nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022; là tài liệu minh họa dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố, các mô hình, giải pháp tiêu biểu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022.