ĂN, UỐNG, NÓI, CƯỜI & KHÓC

 • Tác giả: Trần Huiền Ân
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 190
 • Giá bán: 80,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-20910-7
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

   

  Đây là tập sách biên khảo về hoạt động của cái miệng trên khuôn mặt con người. Thông qua các hoạt động Ăn, Uống, Nói, Cười và Khóc, tác giả dẫn trích những thuật ngữ, từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ liên quan đến các hoạt động đó của con người Việt Nam.

   

  Có thể nói đây là một công trình khá thú vị trên một số hoạt động của các miệng người ta thường ngày tưởng vô cùng đơn giản nhưng cực kỳ phong phú, đa dạng và súc tích. Từ đó ta càng hiểu hơn tại sao ông bà ta thường dạy muốn làm người bình thường, phải “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trong 4 cái cần phải học đó, 2 cái học đã liên quan đến hoạt động của cái miệng con người rồi.