Mệnh lệnh từ trái tim - Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch COVID-19

  • Tác giả: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Khổ sách: 25 x 23 cm
  • Số trang: N/A
  • Giá bán: Liên hệ
  • ISBN: 978-604-1-21364-7
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tập hợp những hình ảnh, câu chuyện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các y bác sĩ, đội ngữ cán bộ, công chức, viên chức, người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm, kỷ vật, tài liệu ra đời trong điều kiện dịch gắn với các quan điểm chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, Thành phố; những sáng tạo của tuổi trẻ Thành phố trong tham gia công tác phòng, chống dịch; sự gắn bó giữa tuổi trẻ Thành phố với các lực lượng và nhân dân tại địa bàn, các lực lượng tăng cường, các tổ chức, cá nhân... để vượt qua khó khăn và chiến thắng đại dịch.