SÁCH MỚI

DẠY CON LÀM GIÀU TRỌN BỘ

 • Tác giả: Robert T.Kiyosaki
 • Khổ sách: 13x20.5cm
 • Số trang: N/A
 • Giá bán: 1,480,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Người giàu không làm việc vì tiền. Họ bắt tiền làm việc cho họ. Chấp nhận thất bại là bước đầu của thành công? Quyền lực của sự lựa chọn! Những bài học không có trong nhà trường. Hãy đọc bộ sách Dạy con làm giàu và bắt đầu từ hôm nay “để không có tiền vẫn tạo ra tiền”…

   Bộ sách gồm các tập:

  •     Tập 1: Để không có tiền vẫn tạo ra tiền

  •     Tập 2: Sử dụng đồng vốn

  •     Tập 3: Hướng dẫn đầu tư

  •     Tập 4: Con giàu con thông minh

  •     Tập 5: Để có sức mạnh tài chính

  •     Tập 6: Những câu chuyện thành công

  •     Tập 7: Ai đã lấy tiền của tôi?

  •     Tập 8: Để có những đồng tiền tích cực

  •     Tập 9: Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà trường

  •     Tập 10: Trước khi bạn thôi việc

  •     Tập 11: Trường dạy kinh doanh

  •     Tập 12: Lời tiên tri của cha giàu

  •     Tập 13: Nâng cao chỉ số IQ tài chính