SÁCH MỚI

GỬI EM NGƯỜI BẤT TỬ 12

  • Tác giả: Yoshitoki Oima
  • Dịch giả: Cát Tường
  • Khổ sách: 11.3x17.6cm
  • Số trang: 186
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-21151-3
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Một "thực thể" bất tử được gửi đến trái đất, có thể bắt chước hình dạng của mọi sinh vật đã chết. Thế rồi, trong khi lần mò tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình, "nó" tìm thấy một cậu bé... Điều gì sẽ xảy đến với "nó", "nó" sẽ đối mặt với những trải nghiệm gì, khi mà cuộc đời của "nó" kéo dài vĩnh viễn.