SÁCH MỚI

VƯƠNG QUỐC BẢO THẠCH 11

  • Tác giả: Haruko Ichikawa
  • Dịch giả: Cát Tường
  • Khổ sách: 13x18.5cm
  • Số trang: 196
  • Giá bán: 45,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-20526-0
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Trong một tương lai xa, những sinh vật trên mặt đất chìm xuống đáy biển. Chúng bị vi sinh vật dưới đáy biển hấp thụ và chuyển hóa thành chất vô cơ. Trải qua thời gian dài, chúng kết tinh thành tinh thể và tạo ra một dạng sống mới – những bảo thạch. 28 bảo thạch phải chiến đấu với Nguyệt nhân, những kẻ muốn biến họ thành trang sức. Mỗi người trong họ đều có nhiệm vụ của mình, chỉ riêng một người, nhân vật chính Phosphophyllite (biệt danh Phos). Phos là một bảo thạch yếu (một trong những đá quý có độ cứng thấp nhất) và bị các chiến hữu khác coi là vô dụng. Phos phải tự tìm kiếm con đường riêng để khẳng định giá trị của bản thân.