SÁCH MỚI

NHẠC SĨ DẾ MÈN

  • Tác giả: Thanh Tâm kể; Nguyên Thảo vẽ
  • Khổ sách: 18.5x18.5cm
  • Số trang: 16
  • Giá bán: 15,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19986-6
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Ai cũng có điểm mạnh riêng.
    Dế Mèn yêu thích âm nhạc, chú thích thả hồn vào những giai điệu du dương. Dẫu bạn bè xung quanh chê bai rằng Dế Mèn sinh ra không phải dành cho âm nhạc, nhưng Dế Mèn không nản lòng thoái chí, chú vẫn kiên trì tập luyện, tập luyện... Cuối cùng, âm nhạc của Dế Mèn cũng được mọi người công nhận và tán thưởng