SÁCH MỚI

THƠ HỒ XUÂN HƯƠNG: SIÊU PHẨM CỦA TÀI NĂNG THI CA

  • Tác giả: Hà Minh Đức
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 140
  • Giá bán: 120,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19730-5
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Các bậc tài năng và kỹ tính trong văn chương như Xuân Diệu gọi bà là Bà chúa thơ Nôm, thiên tài, kỳ nữ. Nhà văn Nguyễn Tuân nhận xét “Chao ôi, Xuân Hương người đàn bà độc đáo nhà thơ vô song hiện thực trữ tình cái hiện thực của sự sống đa âm đa dương”. Nhà thơ Chế Lan Viên nhận xét “Hồ Xuân Hương là một thiên tài hiếm có của dân tộc và của cả loài người”. Khó kể hết những lời ca ngợi thơ Hồ Xuân Hương trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn với mai sau, trong nước, ngoài nước.
    Thơ Hồ Xuân Hương nói đến thân phận người phụ nữ có bóng dáng của riêng mình người con gái hay chữ, cô hàng nước, cảnh đời lẽ mọn giữa cuộc đời nhiều đau khổ, bất công và những kẻ hiền nhân quân tử, bất tài vô đạo đức. Hồ Xuân Hương nói nhiều về thân phận, nói sâu sắc không cho riêng mình mà qua tiếng nói của bà là tiếng nói của một giới của đồng loại. Hồ Xuân Hương không cam chịu số phận mà bất bình, phản kháng bằng tư tưởng, bản lĩnh qua thơ ca.