ĐỜI THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI 02 - BỎ BÈ KẾT BẠN

 • Tác giả: Andrew Matthews
 • Dịch giả: Dũng Tiến, Thúy Nga
 • Họa sĩ minh họa: Andrew Matthews
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 198
 • Trọng lượng: 172
 • Giá bán: 75,000 VNĐ
 • ISBN: 978-604-1-19737-4
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Đơn giản, thực tiễn và rất THÚ VỊ,
  Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi tập 2 nói về những người chúng ta yêu thương,những người giúp đỡ chúng ta và những người cần đến chúng ta, những người chúng ta muốn gặp và những người chúng ta tránh né.
  Quyển sách này còn nói về...
  * Niềm vui trong việc giao tiếp với mọi người
  * Đối phó với những nhà tiên tri bi quan
  * Đôi khi phải biết nói KHÔNG
  * Chiến thắng tật ngồi lê đôi mách, tính nhỏ nhen và cơn nóng giận.
  Tất cả là nhằm để hiểu một điều NẾU MUỐN CÓ BẠN, TRƯỚC HẾT BẠN PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI BẠN.