SÁCH MỚI

ASSINATION CLASSROOM (BOX SET 21 TẬP)

  • Tác giả: Yusei Matsui
  • Dịch giả: Ukato Mai
  • Khổ sách: 11,3x17,6cm
  • Số trang: N/A
  • Giá bán: 900,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Một sinh vật đặc biệt mang hình dáng bạch tuộc tuyên bố sẽ phá hủy Trái Đất, nhưng chẳng hiểu sao lại cho nhân loại một cơ hội. Đó là yêu cầu được dạy một lớp học siêu quậy, và tạo mọi điều kiện cho bọn học trò... ám sát mình!?