162 TRÒ CHƠI SINH HOẠT TẬP THỂ TRONG PHÒNG HỌP

  • Tác giả: Huỳnh Toàn sưu tầm và biên soạn
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 128
  • Giá bán: 50,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-19544-8
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Sinh hoạt tập thẻ của thanh thiếu nhi thường xuyên tổ chức trong các phòng họp, hội trường, lớp học, trên xe...để tạo không khí sôi nổi, trẻ trung của tuổi trẻ, đồng thời mang tính giáo dục sâu sắc, tạo gắn bó với các thành viên.
    Tác giả Huỳnh Toàn - Trưởng Khoa Kỹ năng Trường Đoàn Lý Tự Trọng - qua quá trình công tác đã tập hợp biên soạn 162 Trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng phổ biến trong sinh hoạt thanh thiếu nhi, được phân thành các loại: 1. Trò chơi phản xạ nhanh; 2.. Trò chơi băng reo trong phòng; 3. Trò chơi kiiến thức; 4. Trò chơi ăm nhac... với nhiều hình ảnh minh họa sinh động.