NHỮNG CON SỐ MA THUẬT

  • Tác giả: Hans Magnus Enzensberger
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 220
  • Giá bán: 65,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18230-1
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    "Nét quỷ quái của các con số chính là chúng rất mực đơn giản". Ít nhất, Ngài Quỷ Số cũng có khẳng định như vậy. Robert đã rất căm thù tất cả những gì liên quan đến toán học. Nhưng chỉ trong vòng một đêm, hay nói đúng hơn là trong vòng 12 đêm liền, Ngài Quỷ Số đã chứng minh với Robert rằng toán học là một thứ hoàn toàn khác và Robert nhận ra thế giới toán học không u ám như cậu tưởng. Cậu trở nên yêu thích môn toán cực kỳ.