HORRIBLE HISTORIES - VIKING HUNG BẠO

  • Tác giả: Terry Deary
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 130
  • Giá bán: 45,000 VNĐ
  • ISBN: 978-604-1-18247-9
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Nằm trong tủ sách Horrible Science, cuốn sách này giới thiệu với các em về người Viking - một tộc người cổ Bắc Âu. Qua cuốn sách các em sẽ dược biết về các phong tục của người Viking, cách ăn, cách sống và cả cách chết của họ.