LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 03 - HUYỀN SỬ ĐỜI HÙNG: BÁNH CHƯNG BÁNH DÀY, TRẦU CAU, QUẢ DƯA ĐỎ

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Tôn Nữ Quỳnh Trân, Phan An biên soạn; Vũ Dũng họa sĩ
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 80
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Tiếp theo tập 2, tập 3 tiếp tục với các huyền sử đời Hùng. Với huyền sử: Bánh chưng bánh dày nói lên công ơn cha mẹ và nguồn gốc chiếc bánh Chưng ngày tết của người Lạc Việt, thể hiện tư duy của con người về trời và đất.Với huyền sử Trầu cau nói lên tình cảm anh em mặn mà, tình vợ chồng thắm thiết, qua truyện cũng cho biết nguồn gốc của tục ăn trầu và việc dùng trầu cau trong lễ cưới hỏi của dân Lạc Việt. Với huyền sử Quả dưa đỏ: thể hiện sức sống mãnh liệt của dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước qua hình ảnh của Mai An Tiêm – một người lao động biết tin vào bản thân, kiên trì và sáng tạo.