LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH TẬP 53- ĐÀNG TRONG SUY TÀN

 • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Lê Văn Năm biên soạn; Tô Hoài Đạt họa sĩ
 • Khổ sách: 14x20cm
 • Số trang: 92
 • Giá bán: 30,000 VNĐ
 • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

  Chúa Nguyễn Phúc Chú mất, con trưởng của người là Nguyễn Phúc Khoát lên nối nghiệp lớn. Lúc bấy giờ ở Đàng Trong, vua Lê chỉ là hư danh, các chúa Trịnh đã xưng vương nên sau khi nối nghiệp chúa, năm 1744, chúa xưng vương, hiệu Võ vương. Một trong những công lao lớn của Võ vương chính là hoàn thành công cuộc Nam tiến đến năm 1757, bờ cõi đất nước đã đến mũi Cà Mau và vịnh Xiêm La (vịnh Thái Lan).

  Cuối đời Võ vương, quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền, đổi di chiếu, lập Nguyễn Phúc Thuần lên làm chúa, gọi là Định vương để dễ bề thao túng triều chính. Do Định vương còn nhỏ tuổi, mọi quyền hành đều nằm trong tay Trương Phúc Loan, từ đó nhân dân oán ghét, lòng người ly tán. Mầm suy vong của Đàng Trong khởi sự từ đây.

  Những nội dung trên được truyền tải trong tập 53 của bộ Lịch sử Việt Nam bằng tranh “Đàng Trong suy tàn” với phần lời do Lê Văn Năm biên soạn, phần hình ảnh do Tô Hoài Đạt thể hiện. Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.