LỊCH SỬ VIỆT NAM BẰNG TRANH 06 - HAI BÀ TRƯNG

  • Tác giả: Trần Bạch Đằng chủ biên; Phan An biên soạn; Nguyễn Trung Tín họa sĩ
  • Khổ sách: 14x20cm
  • Số trang: 96
  • Giá bán: 30,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và nhân dân Âu Lạc tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nhưng đó chính là một bản anh hùng ca mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta suốt trong mười thế kỷ chống bọn xâm lược phong kiến phương bắc. để tưởng nhớ Hai Bà và các tướng lĩnh, nhân dân lập đền thờ ở nhiều nơi. Riêng hai bà có ngôi đền chính: Đền Hạ Lôi ở Yên Lãng (nay là huyện Mê Linh)), đền Hát Môn ở Phúc Thọ (Hà Nội) và đền Đồng Nhân ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).