SÁCH MỚI

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

  • Tác giả: Alan Barker
  • Dịch giả: Yến Phương
  • Khổ sách: 13x20.5cm
  • Số trang: 404
  • Giá bán: 122,000 VNĐ
  • Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

    Dựa trên khoa học nhận thức, lý thuyết giải quyết vấn đề và kinh nghiệm thực tiễn, Làm sao để giải quyết mọi vấn đề đưa ra một phương pháp hoàn toàn mới nhằm giúp bạn thoát khỏi tư duy tù đọng và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. Và khi nhìn nhận vấn đề bằng một con mắt khác, bạn có thể đưa ra những quyết định khôn ngoan để xử lý chúng.